De PowerBall, de originele en gepatenteerde Gyro Exerciser van Nano-Second uit Taiwan, is de meest effectieve training voor het verkrijgen van een betere coördinatie en het versterken van je handspieren, onderarmen, biceps, triceps en schouderspieren. De Gyro werkt o.a. preventief tegen RSI (Repetitive Strain Injury) klachten, zoals het Carpal Tunnel Syndrome, Rotator Cuff Syndrome, Tenniselleboog en Golfelleboog...

Ook is de Gyro onmisbaar bij tal van sporten. Vele bekenden gingen u voor zoals: Tiger Woods, Padraig Harrington, Andre Agassi, Venus en Serena Williams en de complete American NBA. Door middel van de gyroscopische werking; "een snel roterend lichaam dat symmetrisch om zijn omwentelingsas is gebouwd en als stabilisator werkt" kan de Gyro snelheden halen van meer dan 13.000 omwentelingen per minuut, waardoor ± 18 kilo aan kracht wordt gegenereerd en dat voel je!

Flow Motion Fitness® is een integraal oefensysteem dat uitgaat van dezelfde basistechnieken als yoga, tai-chi, gymnastiek, zwemmen en krachttraining. De beoefenaar van Flow Motion Fitness® leert om het lichaam op eenvoudige, natuurlijke en efficiënte mantier te gebruiken. De fysiotherapeuten van Basic Touch hebben daartoe unieke oefentoestellen ontwikkeld: Aqua Swing®, Basic Ab Touch®, Stirring Wheels®, Dynaboard®, Groundcontroller®, Basic Balancer®, Flow Motion Fitness Balancer® en Jumping Box®. Deze toestellen combineren kracht, flexibiliteit, balans, ritme, coördinatie en uithoudingsvermogen met minimale inspanning.

Daar waar de meeste conventionele fitness apparatuur uitgaat van lineaire of geïsoleerde bewegingspatronen, waarbij spiertraining voorop staat en waardoor energie geblokkeerd wordt in de gewrichten, benadrukt Flow Motion Fitness® het vloeiend bewegen over het volledige dynamische bewegingsbereik in de gewrichten. Dit stimuleert een beter functioneren van de gewrichten met de bijbehorende spier-, band- en peesgroepen.
De rode draad binnen Flow Motion Fitness is het oefenprogramma met de Aqua Swing®. Dit kan als een op zichzelf staand fitness programma gebruikt worden en is de oefenmethode bij uitstek voor de preventie en de behandeling van arm-en schouderklachten (RSI). Maar ook als voorbereiding voor allerlei takken van sport is het ideaal. Denk hierbij aan sporten als tennis, golf, volleybal, korfbal, basketbal, hockey, honkbal, cricket, badminton, squash, zwemmen, waterpolo, vechtsport etc. De Nederlandse Tennisbond integreert Flow Motion Fitness® reeds in de conditietraining van toptennissers. Bedrijven krijgen meer en meer te maken met het verschijnsel RSI. werknemers verzuimen steeds vaker, en een groot percentage van de WAO instroom is te danken aan RSI. een paar feiten op een rij:

 • Tussen 2000 en 2002 is het percentage RSI-klachten onder werknemers gestegen naar 28 procent (was 26 procent). Dit betekent dat in 2002 1.960.000 Nederlanders klachten aan arm, nek of schouder hadden, een toename van 140.000 ten opzichte van 2000 (TNO Arbeid, 2005).
 • Een studie onder de gehele Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder, meldt 102.000 mannen en 111.000 vrouwen met RSI (Uit: Feiten en cijfers Aandoeningen aan het Bewegingsapparaat, 2005 (Studie Klachten en Aandoeningen Bewegingsapparaat, RIVM, 2004).
 • In 2003 heeft een op de vijf mensen RSI-klachten (TNO Arbeid). 1 op de 10 personen met RSI-klachten bezoekt de huisarts, 1 op de 100 mensen meldt zich langer ziek dan 3 maanden ('Aan het werk met RSI', Body@Work, 2003).
 • Van de beroepsbevolking werkt 46 procent regelmatig met een beeldscherm. Nederland staat daarmee op nummer 1 in Europa.
  Mensen die veel met het toetsenbord werken en niet met de muis rapporteren ongeveer evenveel klachten als mensen die wel veel met de muis werken (TNO, Blatter en Bongers).
 • RSI-klachten komen het meest frequent voor bij degenen die helemaal niet met een beeldscherm werken én bij degenen die er juist 8 uur of meer mee werken (NEA 2003, TNO Arbeid).
 • RSI-klachten komen in 2000 voor bij 23 procent van de werkenden. Hoe jonger, hoe meer klachten. Beneden de 35 jaar meldt een kwart RSI-klachten. Onder de 55-plussers is dit 15 procent. Daarnaast melden vrouwen vaker RSI-klachten dan mannen (www.cbs.nl).

 • De Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden 2003, gecoördineerd door TNO Arbeid, geeft informatie over onderwerpen op arbo-gebied. Het rapport meldt dat 7 procent van de werknemers in de drie maanden voorafgaand aan de enquête hebben verzuimd als gevolg van RSI-klachten. Werknemers die zijn blootgesteld aan een bepaalde vorm van fysieke belasting rapporteren duidelijk meer RSI-klachten. Ook verzuimen zij vaker vanwege deze klachten, dan werknemers die niet hebben te maken met deze specifieke vorm van fysieke belasting.
 • RSI maakt 6 procent uit van de oorzaak van WAO-instroom. In de ICT-sector is dat het dubbele: 12 procent (www.arbobondgenoten.nl, maart 2005).
 • Ziekteverzuim door RSI (www.cbs.nl): 1997-19% - 1998- 16% - 1999- 21% - 2000-23%

Een veelheid aan factoren is in verband gebracht met het ontstaan van RSI. Behalve fysieke factoren, zoals overmatig krachtgebruik, het werken in moeilijke of statische houdingen en repeterende bewegingen kunnen ook organisatorische factoren, deadlines, sociale atmosfeer en stress op het werk bijdragen tot RSI. Ook niet aan het werk gerelateerde factoren zoals de persoonlijkheidsstructuur, de manier waarop met stress omgegaan wordt en de lichamelijke conditie/ bouw lijken bij te dragen aan RSI. Cijfers geven aan dat in bepaalde beroepsgroepen RSI vaker voorkomt. Deze beroepen lopen uiteen van lopende-bandwerkers tot administratief medewerkers, van kappers tot tandartsen en van metselaars tot beroepsmusici. In alle gevallen is er echter sprake van het veelvuldig uitvoeren van dezelfde soort bewegingen.

RSI is op een relatief gemakkelijke manier te bestrijden: door middel van preventie. zoals bij het onderdeel RSI ook wordt beschreven ontstaat RSI uit het veelvuldig herhalen van bepaalde handelingen met de handen. dit kan gemakkelijk bestreden worden door deze handen wat afwisseling te geven. dit kan in de vorm van het gebruik van de powerball, maar ook via de aquaswing en andere producten die op deze site worden aangeboden.
deze producten zijn een relatief kleine investering, als men kijkt naar de kosten die men kwijt is aan ziekteverzuim en reïntegratie.

 

De PowerBall bijvoorbeeld leent zich echter ook uitstekend als relatiegeschenk voor uw klanten of personeel. Hij is met het eigen bedrijfslogo en/of naam leverbaar. Dit kan zowel op de onderkant door middel van een zgn. domingsticker, of door de thermogrip (de siliconenband) rondom de Powerball te bedrukken (prijzen zijn op aanvraag).

 

De Gyro is bij uitstek geschikt voor mensen die lijden aan RSI (Repetitive Strain Injury), zoals het Carpal Tunnel Syndrome Rotator Cuff Syndrome, Tenniselleboog of Golfelleboog.

RSI kan worden opgesplitst in 2 hoofdvormen, te weten:

1) Dynamische RSI
2) Statische RSI

Dynamische RSI ontstaat door herhaaldelijk lange tijd achtereen dezelfde beweging uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld kassapersoneel, lopende-band medewerkers, slagers en postsorteerders. Voor deze categorie geldt over het algemeen in eerste aanleg rust. Later kan de Gyro uitstekend gebruikt worden om weer spierkracht en coördinatie op te bouwen.

Statische RSI ontstaat door een continue spierspanning, waardoor men als het ware alles “op slot zet”. Hierdoor bevindt er zich onvoldoende zuurstofrijk bloed in de spieren en kunnen de afvalstoffen niet worden afgevoerd, wat resulteert in RSI klachten. Vooral mensen die veel werken met de computermuis hebben last van de statische RSI vorm (hier komt de benaming “muisarm” vandaan). Voor deze categorie is de Gyro Exerciser uitermate geschikt.

Aanvankelijk bestaat er een duidelijke relatie tussen de werkzaamheden en de klachten. Wanneer de klachten ernstiger worden, houden de klachten ook na werktijd aan en verstoren zelfs de nachtrust. De pijn treedt op bij allerlei taken. Bij zeer ernstige klachten is de pijn altijd aanwezig, zowel bij werkzaamheden als bij rust. Zelfs lichte huishoudelijke klusjes zijn onmogelijk geworden.

Ook bij diverse sporten komt statische belasting van de spieren voor, zoals bij golf en tennis. De klachten beginnen voornamelijk met tintelingen in de vingers en handen, een koud gevoel in de handen en onderarmen of een zere pols. De klachten kunnen verergeren tot stijfheid, krachtsverlies en chronische pijn in handen, armen, schouders, nek en bovenrug.

Amerikaanse chiropractoren en fysiotherapeuten gebruiken de Gyro al jaren met succes in hun praktijk als hulpmiddel bij revalidatieprocessen en zijn uitermate enthousiast over de resultaten en vooruitgang bij hun patiënten. Mensen die lijden aan Reumatoïde Artritis c.q. Artrose ondervinden vaak pijnverlichting wanneer ze trainen met de Gyro Exerciser!

RSI staat momenteel volop in het middelpunt van de belangstelling, maar het verschijnsel bestaat al eeuwen. Veel monniken hadden door het overschrijven van de bijbel soortgelijke klachten. De Italiaanse arts Ramazzini rapporteerde rond 1700 al gevallen van RSI bij monniken, wat men destijds "schrijverskramp" noemde.

Om klachten te voorkomen is een afwisseling van werkzaamheden en werkhouding een goed advies. Ook adviseren wij om uw werkplek “ergonomisch” in te richten en voldoende pauzes te nemen om de spieren te ontlasten, zogenaamde “micro-pauzes”. Door in deze pauzes meerdere malen per dag gebruik te maken van de Gyro Exerciser krijgen de spieren in handen, polsen, armen en schouders door deze dynamische beweging weer voldoende zuurstofrijk bloed. Tevens kunnen door deze oefening de opgehoopte afvalstoffen worden afgevoerd. Op deze manier wordt RSI voorkomen en vaak verholpen!

Hoewel de meeste mensen baat hebben bij de werking van de Gyro Exerciser zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. Indien men, om wat voor reden dan ook, reeds klachten heeft in de hierboven genoemde lichaamsdelen adviseren wij u een arts te raadplegen, alvorens u gaat trainen met de Gyro Exerciser.